Език: BG
Добре дошли в нашия магазин! |

Количка

0 артикула
Филтри

Категории с падащо меню

Мини количка

Количката е празна.

Как да направим поръчка

Често задавани въпроси

Инженеринг

КлиВенТо изпълнява отоплителни, вентилационни, климатични, ВиК и газови инсталации в обем на пълен инженеринг – консултации, проучване, проектиране, доставка (директен внос), монтаж, настройка, въвеждане в експлоатация, гаранционно и сервизно обслужване.

Запитване за оферта можете да направите тук.

Изпълнени обекти:

 

Общи условия

Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между КлиВенТо ЕООД (собственик на интернет магазин http://www.eshop.klivento.net ) от една страна и потребителите на електронен магазин http://www.eshop.klivento.net  (наричан за краткост Сайт). Тези условия обвързват всички потребители. С избирането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на http://www.eshop.klivento.net (с изключение на линка към настоящите Общи условия), потребителят се съгласява, приема и се задължава да спазва тези Общи условия.

“ОБЩИ УСЛОВИЯ”
означава настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка, сочещ към тези общи условия, ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.

Регистрация

Процедурата по регистрация на сайта е абсолютно доброволна и безплатна. Регистрацията е задължителна само за пазаруване чрез онлайн магазина. Сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно без да е необходима регистрация. За да се регистрирате е необходимо да попълните регистрационен формуляр, който се намира ТУК.
Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени са отбелязани със звездичка. При успешно приключване на регистрацията ползвателят ще получи потребителско име и парола, с които ще може да влиза в създадения му в сайта профил.

Стоки. Информация

Чрез електронна поръчка от онлай магазина могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница на ползвателя. Цялата информация, относно предлаганите за продажба чрез онлайн магазина стоки включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н. е предоставена от производителя, като КлиВенТо ЕООД не носи, каквато и да е отговорност, при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация представена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, както и при печатни грешки.

Цени

Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, КлиВенТо ЕООД  си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време. Представените в сайта цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси без цена за доставка и наложен платеж, които се калкулират и посочват отделно.

Поръчки

Поръчки могат да правят само регистрирани потребители, приели общите условия. За да направите поръчка е необходимо да попълните формуляра за поръчка, като следвате процедурата описана ТУК.

Плащане

Ползвателят може да заплати цената на поръчана от онлайн магазина стока като използва по свой избор един от следните способи:

1.Наложен платеж.

2 Банков превод.

3. Плащане в брой в офиса на Дружеството.

Независимо от избрания способ всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на КлиВенТо ЕООД,  цялата продажна цена на поръчана чрез онлайн магазина стока. В случай на плащане чрез “наложен платеж” при доставката, купувачът получава от куриера фактура, в която е посочена поръчаната стока, дължимата за нея продажна цена, както и цената за доставка от куриера. Купувачът предава на куриера сума, равна на общата сума (включваща цената на стоката и цената за доставка), посочени във фактурите, което се отбелязва в талона за приемо – предаване (удостоверяващ предаването на стоката посочена във фактурата от куриера на купувача), който служи за разписка. С подписването талона за приемо – предаване купувачът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на КлиВенТо ЕООД сумата представляваща продажната цена на доставената стока.

Договор

Договорът за продажба от разстояние между КлиВенТо ЕООД и ползвателя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на КлиВенТо ЕООД. 

Доставка

1. Чрез куриер

Доставката на поръчана чрез онлайн магазина стока се извършва с куриер. Доставки се извършват само на географската територия на Република България, което изключва доставки в български задгранични дипломатически мисии, посолства, кораби и самолети под български флаг и др. които според нормите на международното право се считат за част от територията на Република България. При доставката получателят подписва талон за приемо – предаване, с което удостоверява точното изпълнение на поръчката.

2. Получаване от наш склад гр.София.

Сроковете за доставка на поръчани чрез онлайн магазина стоки са следните: 1. За стоки налични на склад – до 72 часа, считано от деня следващ деня в който е потвърдена поръчката (без почивни и неработни дни).

2. За поръчаните от Вас стоки, които не са налични на склад, получавате уведомление за срока на доставка при потвърждение от Ваша страна на заявката.

Посочените срокове се прилагат доколкото не противоречат на сроковете за доставка, прилагани от куриера и посочени на http://www.speedy.bg

При всички случаи КлиВенТо ЕООД си запазва правото едностранно, без да информира потребителя да удължава посочените срокове с до седем дни . Стоките се доставят на получателите стандартно - на ръка срещу подпис, като по–големите пратки (по преценка на лицето извършващо доставката) се доставят до входа на сградата. При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва: 1. За служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват името и длъжността/отдела на лицето, получило пратката. 2. За домашен адрес – на член от домакинството, като се отбелязват името на лицето, получило пратката, и връзката му с получателя. При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, не по вина на КлиВенТо ЕООД и/или куриера (в случай, че няма никой на адреса и др) лицето, извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади в срок от три работни дни, за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение не по вина на КлиВенТо ЕООД и/или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява, като в този случай, като санкция за неизпълнението му от страна на купувача, КлиВенТо ЕООД задържа всички заплатени от купувача суми. Казаното в предходното изречение се отнася и за случаите, когато получател неоснователно откаже да приеме дадена пратка. 

Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена.

На основание чл. 55, ал.1 ЗЗП Купувач, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП в седемдневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия: 1. Потребителят предварително писмено да информира КлиВенТо ЕООД, на следният имейл адрес: office@klivento.net, че на основание чл. 55, ал.1 ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи: а) конкретен адрес на  КлиВенТо ЕООД, на който ще върне стоката. б) банкова сметка по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока. 2. Стоката да бъде върната лично от потребителя или от упълномощено от него с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа лице в посочения по реда на предходната точка адрес на  КлиВенТо ЕООД. 3. Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е отваряна и да не е нарушена цялостта на поставени от КлиВенТо ЕООД защитни стикери. 4. Всички транспортни и други разходи по доставянето и връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на КлиВенТо ЕООД, рискът от случайното и погиване или повредждане се носи изцяло от потребителя. В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 55, ал.1ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, КлиВенТо ЕООД се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път (по посочената по реда даден по – горе банкова сметка) или в брой в срок от 15  работни дни от връщането на стоката.

Защита на личните данни

С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евнтуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от КлиВенТо ЕООД и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока, маркетингови и рекламни цели и анализи на КлиВенТо ЕООД, участие в игри, промоции и томболи организирани от дружеството, както и за всякакви други незабранени от законодателството цели. Ползвателят по всяко време може да получи информация дали предоставените от него лични данни се обработват и използват от КлиВенТо ЕООД, както и целите на обработката и използването.

Преглед на стоката.Рекламации

При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Адрес за жалби: гр. София, кв. „Лозенец”, бул. „Джеймс Баучер” № 33 Б Телефон за техническа поддръжка 02/ 86 86 099

Гаранционни условия

Всяка една стока се доставя с гаранционна карта. Гаранциите, които поема  КлиВенТо ЕООД са в пълно съответствие с гаранциите на производителя на стоката. В цената за покупка на стоката не са включени никакви услуги свързани с: инсталиране, монтаж, шеф-монтаж, пуск, настройка, експлоатационно и гаранционно обслужване. Цените на тези услуги се договарят допълнително.

Други

КлиВенТо ЕООД се ангажира да предоставя само услугите предствени в сайта, по начина по който са представени. Цялата информация представена на сайта включително, но не само дизайн, наличности, цени и местонахождение на стоките е валидна единствено и само към момента на предствянето и, като КлиВенТо ЕООД си запазва правото по – всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на потребителя е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и т.н за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на КлиВенТо ЕООД преди извършването и поръчки. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от наша страна, то следва да бъде дадено, в противен случай независимо от потвърждаване на поръчката същата ще бъде считана за невалидна. КлиВенТо ЕООД не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове публикувани на настоящият сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове, към които същите препращат се извършва от ползватели на настоящия сайт изцяло на собствен риск и отговорност. В случаите, когато това е необходимо ползвателите на сайта се задължават да предоставят коректно и пълно изискваните от тях данни.
КлиВенТо ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато ползвателят е посочил неверни непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес. Задължение на ползвателя е да опазва конфиденциалността на предоставените му от КлиВенТо ЕООД потребителско име и парола. Всяка направена чрез онлайн магазина поръчка ще бъде считана от страна на КлиВенТо ЕООД за редовна, ако при направата и са използвани потребителско име и парола, които системата е приела за валидни независимо от това дали същите са използвани от лице, различно от титуляра или от неовластено лице. В случай, че ползвателят е дал своето съгласие, КлиВенТо ЕООД има право да му изпраща информация за промоции, игри, томболи и др. Достъпът до ресурсите на сайта и онлайн магазина за некоректни ползватели ще бъде блокиран. Акаунтите на ползватели, които нарушат условията за ползване на сайта и онлайн магазина, както и акаунти на ползватели, които ги използват не по предназначение ще бъдат заличени. За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от онлайн магазина стоки ще бъдат решавани със споразумение, в случай на непостигане на такова и ако подсъдността не е посочена императивно, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд в гр. София, съгласно правилата на родовата подсъдност по ГПК, а именно – Софийски районен съд или Софийски градски съд.

Интелектуална собственост 

Цялото съдържание на сайта, включително снимки, графики, текстове, дизайни и пр. са собственост на КлиВенТо ЕООД. Всяко използване на изброените по неизчерпателен начин по-горе материали, включително модификация, репродукция и дистрибуция без писменото разрешение на КлиВенТо ЕООД се наказва по предвидените от закона начини.

 

Нови продукти

Модул за управление на камини

Модул за управление на камини

Цена без ДДС: 273.00 лв.
Цена с ДДС: 327.60 лв.
Пелетен котел SFL 4

Пелетен котел SFL 4

Цена без ДДС: 3,230.00 лв.
Цена с ДДС: 3,876.00 лв.
AQUA-1 Plus 260 LT

AQUA-1 Plus 260 LT

Цена без ДДС: 3,590.00 лв.
Цена с ДДС: 4,308.00 лв.

Най-продавани

Proteo 450

Proteo 450

Цена без ДДС: 11.50 лв.
Цена с ДДС: 13.80 лв.
Електрически нагревател с гилза

Електрически нагревател с гилза

Цена без ДДС: 77.00 лв.
Цена с ДДС: 92.40 лв.
Гъвкава тръба за шнек

Гъвкава тръба за шнек

Цена без ДДС: 50.00 лв.
Цена с ДДС: 60.00 лв.

Сервиз

КлиВенТо осигурява гаранционен и следгаранционен сервиз на всички доставени съоръжения и обезпеченост на резервни части за срок от 10 год.   

Заявка за сервиз можете да направите тук.